Songs with a story

Welkom! Songs of Moria is een songwriting project met vluchtelingen dat in Lesbos plaatsvond. Kom hier meer te weten over het project en bestel het gelijknamige album! 

Video

Bekijk hier de video die Studio Collector. maakte over het project
tijdens de ArtEZ Finals. 

Mind the mind now conferentie 2019

Bekijk hieronder de video waarin ambassadeur Aeham Ahmad zijn boek en een kopie van Songs of Moria weggeeft aan Koningin Maxima. Tijdens dit congres over het belang van geestelijke gezondheid in crisissituaties georganiseerd door minister Sigrid Kaag, kon Connect by Music laten zien hoe vluchtelingen in Griekenland mentale ondersteuning krijgen door middel van muziek. 

Kennismaken

Moria

Moria is het grootste vluchtelingenkamp op Lesbos. In deze voormalige gevangenis, worden de mensen ondergebracht als ze net zijn aangekomen en moeten ze soms nog jaren wachten voor ze antwoord krijgen op hun asielaanvraag. Omstandigheden zijn er ronduit schrijnend. Niet voor niets is Moria dan ook vaak in het nieuws geweest de afgelopen tijd: Trouw, NRC, Brandpunt Plus en RTL Nieuws

Connect by Music

Gelukkig zijn er ook mooie ontwikkelingen. Veel Non Gouvernementele Organisaties zijn actief op het eiland Lesbos, waaronder ‘Connect by Music’. Deze Nederlandse NGO verleent muzieklessen en -therapie aan vluchtelingen in en buiten de kampen. De muzieklessen worden door betaalde Griekse docenten gegeven. Ook vrijwilligers zijn actief bij de organisatie. Kijk hier wat ze allemaal doen.

Het album

Songs of Moria bevat 10 liedjes die geschreven en opgenomen zijn met 'unaccompanied minors' en adolescenten van 15 tot 20 jaar. Unaccompanied wil zeggen dat ze zonder familie hun land verlaten hebben. Deze kwetsbare groep jongens verblijft in afgeschermde secties in het kamp. De jongeren waren vrij om te schrijven over wat ze wilden en zongen of rapten vaak in hun eigen taal. 

Meer over Songs of Moria

Wil je meer over de totstandkoming van het album te weten komen? 
Laat me je meenemen door het hele proces.